Bàn giao 15 xe cuốn ép vận chuyển rác 3 tấn của Công ty TNHH MTV Môi t – Công ty TNHH Thương mại và Thiết bị Môi trường Hiệp Hòa

Bàn giao 15 xe cuốn ép vận chuyển rác 3 tấn của Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội

Vào ngày 1/8/2016, Công ty Hiệp Hòa đã bàn giao 15 xe cuốn ép rác 3 tấn tới Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội tại Nhà máy Công ty TNHH Ô tô chuyên dùng Hiệp Hòa. 15 xe cuốn ép rác thuộc Hợp đồng thuê mua tài chính (ký ngày 23/06/2016) cung cấp 15 xe ô tô cuốn ép rác phục vụ đổi mới công nghệ. 

Chia sẻ bài viết này:

Viết Bình luận