BLD Cty Xây lắp điện 1 (PCC1) đến thăm Nhà máy SX cẩu UNIC – Công ty TNHH Thương mại và Thiết bị Môi trường Hiệp Hòa

Ban lãnh đạo Công ty Xây lắp điện 1 (PCC1) đến thăm Nhà máy sản xuất Cẩu UNIC

Vào ngày 07/09 năm 2016, Hiệp Hòa vinh dự khi tiếp đón ban lãnh đạo Công ty Xây lắp điện 1 (PCCC1) đến thăm nhà máy sản xuất cẩu UNIC.


Chia sẻ bài viết này:

Viết Bình luận