Giỏ hàng

So sánh mức độ ô nhiễm của ôtô điện với xe xăng

Nếu các xe chạy xăng, dầu phát thải CO2 trong quá trình sử dụng thì các mẫu xe điện hóa phát thải sẽ ở trong quá trình sản xuất.

Danh mục tin tức

Từ khóa

Được hỗ trợ bởi Dịch