Giỏ hàng

XE CUỐN ÉP RÁC

 

Xe cuốn ép rác là xe môi trường, với chức năng chính là thu gom, vận chuyển rác thải từ trong thành phố, khu công nghiệp khu đô thị… đến bãi tập kết rác thải.

Xe cuốn ép rác giúp làm giảm chi phí và giảm độc hại cho con người trong công việc .

Xe cuốn ép rác là dòng sản phẩm được thiết kế gồm có 2 phần chính đó là phần xe cơ sở và hệ thống chuyên dụng cuốn ép rác. Phần chuyên dụng bao gồm thùng cuốn ép rác, phao câu, hệ thống xi lanh thủy lực.

Hai phần chính này góp phần tạo xe cuốn ép rác

Hiện nay, dòng sản phẩm xe cuốn ép rác là sản phẩm không thể thiếu, góp phần bảo vệ môi trường 

 

Danh mục tin tức

Từ khóa

Được hỗ trợ bởi Dịch