Giỏ hàng

Hoàn thành 10 xe ép rác loại nhỏ cho Công ty Môi Trường Vũng Tàu

Vào sáng nay, ngày 17 tháng 11 năm 2016, Công ty Hiệp Hòa đã hoàn thành gói 10 xe ép rác loại nhỏ cho Công ty Môi trường Vũng Tàu. Vào cùng ngày, công ty Hiệp Hòa sẽ bắt đầu vận chuyển 10 xe từ Hà Nội vào Vũng Tàu. Dự kiến ngày 23 tháng 11 năm 2016, sản phẩm sẽ đến tay người đặt hàng. 

Danh mục tin tức

Từ khóa

Được hỗ trợ bởi Dịch