Aeriel Platform Truck

Price : Contact us

Products added to cart

Short description:

Aerial Platform Truck is designed to bring people to work at height. By safety lifting...

Aerial Platform Truck is designed to bring people to work at height. By safety lifting system, people can work on the top effectively and conveniently

Thông số kỹ thuật/Specification                           WU342L-NKMTJD3/HIEPHOA-CTD

Kích thước tổng thể (Overall dimension) (LxWxH)5,850 x 1,950 x 2,970 mm
Chiều dài cơ sở (Wheelbase)3,380 mm
Tự trọng (Payload)5,760 kg
Tổng trọng lượng (G.V.W)6,055 kg
Hệ thống nâng (Lifting system)

2 điểm - trên giỏ nâng và dưới bảng điều khiển

2 points - on the basket and lower of control board

Turning capacity
360° về 2 hướng (360° both sides)
Lifting AngleGóc nâng 0° - 60° 
Max. Working HeightChiều cao làm việc tối đa 10 m
Bán kính làm việc (working radius)4m
Tải trọng giỏ nâng (Basket payload)200 kg
Hệ thống an toàn (Safety system)Dừng khẩn cấp, bơm phụ, đai an toàn,... (emergency stop, safety belt)