Giỏ hàng

Vacuum Truck

Thương hiệu: Khác
|
Loại: Khác
|
Liên hệ

Vacuum Truck by Hiephoa Group is designed to serve environment. There are several types of vacuum truck for customers to choose

Specifications

MODEL

FG8JJSB/HIEPHOA-HP

630305-220/HIEPHOA-HB

WU342L-NKMTJD3/HIEPHOA-HP1

630305-220/HIEPHOA-HP

630305-220/HIEPHOA-HP

CHASSIS

HINO FG

MAZ 630305-220

HINO WU

MAZ 630305-220

MAZ 630305-220

Total mass

15.100

22.550 kg

7.890 kg

22.810 kg

23.250 kg

Payload

7.370 kg

9.130 kg

3.300 kg

10.100 kg

10.250 kg

Overall dimensions (LxWxH)

7.200 x 2.450 x 3.100 mm

8.800 x 2.500 x 3.260 mm

5.740 x 1.960 x 2.700 mm

8.650 x 2.500 x 3.310 mm

8.810 x 2.500 x 3.310 mm

Engine system

Diesel, 4 cycles, 6 straight turbocharges cylinders

Diesel, 4 cycles, 8 straight V cylinders)

Diesel, 4 cycles, 4 straight turbocharges cylinders)

Diesel, 4 cycles, 8 straight turbocharges V cylinders)

Diesel, 4 cycles, 8 turbocharges V cylinders)

Max. output/rpm

167 kW/2.500 rpm

243 kW/2.100 rpm

92 kw/2.700 rpm

243 kW/2.100 rpm

243 kW/2.100 rpm

Wheel formula

4x2

6x4

4x2

6x4

6x4

Tank dimensions (LxWxH)

4.460 x 1.452 x  1.452 mm

4.500 x 1.612 x 1.612 mm

3.020 x 1.312 x 1.312 mm

4.945 x 1.612 x 1.612 mm

4.945 x 1.612 x 1.612 mm

Tank capacity

 6700

 8300

3000

Vacuum pump

9150

Vacuum pump

Sludge/Dump: 7500

Water: 2000

Vacuum pump & high pressure water pump

 
 

Note

- Please contact the supplier to receive more information and specifications

- Customization is available

 

--------------------------------------------------------------------

𝐂Ô𝐍𝐆 𝐓𝐘 𝐂Ổ 𝐏𝐇Ầ𝐍 𝐓Ậ𝐏 Đ𝐎À𝐍 Ô 𝐓Ô 𝐇𝐈Ệ𝐏 𝐇Ò𝐀

► 𝐕𝐏𝐆𝐃: 𝟐𝟓 𝐍𝐠ọ𝐜 𝐊𝐡á𝐧𝐡, 𝐆𝐢ả𝐧𝐠 𝐕õ, 𝐁𝐚 Đì𝐧𝐡, 𝐓𝐏. 𝐇à 𝐍ộ𝐢

► 𝐍𝐡à 𝐦á𝐲: 𝐊𝐡𝐮 𝐂ô𝐧𝐠 𝐍𝐠𝐡𝐢ệ𝐩 𝐌𝐢𝐧𝐡 Đứ𝐜, 𝐓𝐡ị 𝐗ã 𝐌ỹ 𝐇à𝐨, 𝐓ỉ𝐧𝐡 𝐇ư𝐧𝐠 𝐘ê𝐧

► 𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞:𝟏𝟗𝟎𝟎𝟖𝟔𝟖𝟕

► 𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞: https://hiephoa.com.vn/

Tiêu đề
Hotline hỗ trợ: 19008687 19008687
|
Số lượng

Sản phẩm đã xem

-%
0₫ 0₫
Được hỗ trợ bởi Dịch