Giỏ hàng

Water Spraying Truck

Thương hiệu: Khác
|
Loại: Khác
|
Liên hệ

Water Spraying Truck is used to serve environment sector. The truck can clean roads and street by water. Thanks to water tank, water spraying nozzles in the front, rear and both sides. 


Specification

MODEL

FC9JESW/HIEPHOA-TC

HD320/HIEPHOA-PN1

FC9JESW/HIEPHOA-PN1

CHASSIS

HINO FC9JESW

HYUNDAI HD320

HINO FC9JESW

Total mass

9.500 kg

30.000 kg

10.400 kg

Payload

4.200 kg

16.000 kg

5.500 kg

Size (LxWxH)

6.140 x 2.275 x 2.470 mm

12.200 x 2.500 x 3.140 mm

6.365 x 2.275 x 2.470 mm

Engine

J05E-TE (4 stoke, 4 cylinder straight, turbocharged)

 

D6AC (Diesel, 4 stoke, 6 cylinder straight, turbocharged)

 

J05E-TE (4 stoke, 4 cylinder straight, turbocharged)

 

Max.  output/rpm

118 kW/2.500 rpm

250 kW/2.000 rpm

118 kW/2.500 rpm

Drive configuration

4x2

8x4

4x2

Tank dimension

1.890 x 2.200 x 1.077 mm

7.000 x 2.250 x 1.300 mm

3.570 x 1.800 x 1.100 mm

Tank capacity

4200 liters

High pressure pump

16000 liters

Pump

5500 liters

Pump

 
 

 

 

--------------------------------------------------------------------

𝐂Ô𝐍𝐆 𝐓𝐘 𝐂Ổ 𝐏𝐇Ầ𝐍 𝐓Ậ𝐏 Đ𝐎À𝐍 Ô 𝐓Ô 𝐇𝐈Ệ𝐏 𝐇Ò𝐀

► 𝐕𝐏𝐆𝐃: 𝟐𝟓 𝐍𝐠ọ𝐜 𝐊𝐡á𝐧𝐡, 𝐆𝐢ả𝐧𝐠 𝐕õ, 𝐁𝐚 Đì𝐧𝐡, 𝐓𝐏. 𝐇à 𝐍ộ𝐢

► 𝐍𝐡à 𝐦á𝐲: 𝐊𝐡𝐮 𝐂ô𝐧𝐠 𝐍𝐠𝐡𝐢ệ𝐩 𝐌𝐢𝐧𝐡 Đứ𝐜, 𝐓𝐡ị 𝐗ã 𝐌ỹ 𝐇à𝐨, 𝐓ỉ𝐧𝐡 𝐇ư𝐧𝐠 𝐘ê𝐧

► 𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞:𝟏𝟗𝟎𝟎𝟖𝟔𝟖𝟕

► 𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞: https://hiephoa.com.vn/

Tiêu đề
Hotline hỗ trợ: 19008687 19008687
|
Số lượng

Sản phẩm đã xem

-%
0₫ 0₫
Được hỗ trợ bởi Dịch