Giỏ hàng

XE CỨU HỘ

Trong giai đoạn phát triển xã hội, số lượng phương tiện giao thông cũng từ đó tăng theo. Theo thống kê của Sở giao thông, có đến hàng nghìn vụ tai nạn, sự cố giao thông xảy ra mỗi ngày. Vì thế, nhu cầu về số lượng xe cứu hộ giao thông ngày càng tăng 

Xe cứu hộ do Công ty CP Tập Đoàn Ô Tô Hiệp Hòa sản xuất là một giải pháp tuyệt vời cho việc vận chuyển  những chiếc xe hỏng, xe mới hoặc xe vi  phạm luật. Đảm bảo an toàn cho chiếc xe được chở theo ý muốn, kể cả các xe du lịch đời mới - gầm thấp

Xe cứu hộ đa năng có cẩu được tích hợp và lắp ráp trong nước tại Công ty CP Tập Đoàn Ô Tô Hiệp Hòa 

Xe trang bị  hệ thống sàn trượt có thể chở tất cả các loại xe ô tô du lịch từ 16 chỗ trở xuống mà không làm hư hại đến xe 

--------------------------------------------------------------------

𝐂Ô𝐍𝐆 𝐓𝐘 𝐂Ổ 𝐏𝐇Ầ𝐍 𝐓Ậ𝐏 Đ𝐎À𝐍 Ô 𝐓Ô 𝐇𝐈Ệ𝐏 𝐇Ò𝐀

► 𝐕𝐏𝐆𝐃: 𝟐𝟓 𝐍𝐠ọ𝐜 𝐊𝐡á𝐧𝐡, 𝐆𝐢ả𝐧𝐠 𝐕õ, 𝐁𝐚 Đì𝐧𝐡, 𝐓𝐏. 𝐇à 𝐍ộ𝐢

► 𝐍𝐡à 𝐦á𝐲: 𝐊𝐡𝐮 𝐂ô𝐧𝐠 𝐍𝐠𝐡𝐢ệ𝐩 𝐌𝐢𝐧𝐡 Đứ𝐜, 𝐓𝐡ị 𝐗ã 𝐌ỹ 𝐇à𝐨, 𝐓ỉ𝐧𝐡 𝐇ư𝐧𝐠 𝐘ê𝐧

► 𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞:𝟏𝟗𝟎𝟎𝟖𝟔𝟖𝟕

► 𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞: https://hiephoa.com.vn/

Danh mục tin tức

Từ khóa

Được hỗ trợ bởi Dịch