Giỏ hàng

Đối tác trong nước

Đối tác trong nước của chúng tôi bao gồm các bộ, ban ngành và các công ty lớn trên khắp 63 tỉnh thành đất nước, tiêu biểu là:

Bộ công an

  • Tổng cục hậu cần
  • Công an Hà Nội và các tỉnh, thành phố khácCảnh sát PCCC và CHCN
  • Cục PCCC
  • Phòng cảnh sát PCCC các tỉnh, thành phố

 

Môi trường đô thị
  • Công ty vệ sinh môi trường Hà Nội
  • Công ty vệ sinh môi trường các tỉnh thành phố khác

  • Tổng công ty viễn thông Viettel

     

  • Bộ thông tin và truyền thôngĐược hỗ trợ bởi Dịch