Giỏ hàng

Xy lanh thủy lực

Dùng trong rất nhiều ngành công nghiệp. Đây là sản phẩm thế mạnh của công ty TNHH thương mại và thiết bị môi trường Hiệp Hòa. Chất lượng bằng với của Ý nhưng giá chỉ bằng 50%. 

Được hỗ trợ bởi Dịch