Giỏ hàng

Cải tạo xe phát sóng cơ động Mitsubishi Canter 3,5 tại 3 khu vực: Hà Nội, Đà Nẵng, Đồng Nai

Ngày 28/7/2015, Tổng công ty mạng lưới Viettel - Chi nhánh tập đoàn viễn thông quân đội ký hợp đồng với công ty Hiệp Hòa về việc thực hiện gói thầu số 56-ĐTRR/VTNet/2014 “Đầu tư, cải tạo xe phát sóng cơ động” với hàng hóa là Cải tạo xe phát sóng cơ động Mitsubishi Canter 3.5: 18 xe tại KV1- Hà Nội, 05 xe tại KV2 - Đà Nẵng, 12 xe tại KV3- Đồng Nai.

Ngày 19 và ngày 20 tháng 10 năm 2015, tại Nhà máy Công ty TNHH Ô tô Chuyên dùng Hiệp Hòa, Tổng công ty mạng lưới Viettel - Chi nhánh tập đoàn viễn thông quân đội đã bàn giao cho chúng tôi 13 xe và đến ngày 29 tháng 01 năm 2016 chúng tôi đã hoàn tất và bàn giao lại cho Quý công ty chiếc cuối cùng của 13 chiếc xe đó.

Toàn bộ cán bộ, công nhân Công ty Hiệp Hòa đã cố gắng, gấp rút hoàn thành và bàn giao 06 chiếc xe phát sóng cơ động tiếp theo để phục vụ cho ngày 30/4 và 1/5 - dịp lễ trọng đại của đất nước Việt Nam.

Danh mục tin tức

Từ khóa

Được hỗ trợ bởi Dịch