Giỏ hàng

Hà Nội tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 1479/UBND-NC về thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 2867/VPCP-NC, trong việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Ảnh minh họa

Công văn nêu rõ, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Văn bản số 2867/VPCP-NC ngày 30-4-2021 của Văn phòng Chính phủ, UBND thành phố giao Công an thành phố chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và đơn vị liên quan đề xuất ban hành kế hoạch thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 2867/VPCP-NC ngày 30-4-2021 của Văn phòng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo quy định, đảm bảo đồng bộ và hiệu quả; dự thảo báo cáo của UBND thành phố về tình hình, kết quả thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11-5-2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố từ tháng 10-2020 đến nay, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Các sở, ngành thành phố, UBND quận, huyện, thị xã và đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ; phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố Hà Nội xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức triển khai thực hiện. Công an thành phố phối hợp với Văn phòng UBND thành phố theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện, kịp thời báo cáo UBND thành phố chỉ đạo.

( theo phapluatxahoi )

Danh mục tin tức

Từ khóa

Được hỗ trợ bởi Dịch