Giỏ hàng

MUA XUÂN LÀ TẾT TRỒNG CÂY

Vừa qua công ty CP Tập Đoàn Hiệp Hòa đã tặng một số cây xanh cho cục PCCC, cây xanh tạo điểm nhấn, cảm giác thư thái, thân thiện môi trường Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong nhiều năm qua Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ đã trở thành nét đẹp truyền thống của dân tộc, khởi đầu cho các hành động bảo vệ rừng, trồng cây gây rừng hàng năm góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước

 

Danh mục tin tức

Từ khóa

Được hỗ trợ bởi Dịch