Giỏ hàng

XE HÚT BÙN CỐNG HIỆP HOÀ

𝑇𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑎̀𝑛ℎ 𝑣𝑒̣̂ 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑚𝑜̂𝑖 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑛𝑎𝑦, 𝑥𝑒 ℎ𝑢́𝑡 𝑏𝑢̀𝑛 𝑐𝑜̂́𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐𝑜̀𝑛 𝑞𝑢𝑎́ 𝑥𝑎 𝑙𝑎̣. 𝑉𝑜̛́𝑖 𝑐𝑜̛ 𝑠𝑜̛̉ ℎ𝑎̣ 𝑡𝑎̂̀𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛ ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑛𝑎𝑦, đ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑥𝑎́ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑛𝑜̛𝑖 𝑛𝑎̀𝑜 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑟𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑟𝑎̃𝑖, 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑜𝑎́𝑛𝑔. 𝐶𝑜́ 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑛𝑜̛𝑖 đ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 đ𝑖 𝑛ℎ𝑜̉ ℎ𝑒̣𝑝, 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑐𝑢̛̉𝑎 𝑠𝑎𝑛 𝑠𝑎́𝑡 𝑛𝑒̂𝑛 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑑𝑖 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 𝑘ℎ𝑖 𝑋𝑢̛̉ 𝑙𝑦́ ℎ𝑢́𝑡 𝑏𝑢̀𝑛 𝑐𝑜̂́𝑛𝑔 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑘ℎ𝑜́ 𝑘ℎ𝑎̆𝑛

Xe hút bùn cống là sản phẩm xe chuyên dụng hút bùn, hút chất thải cống sử dụng bơm chân không vòng dầu hoặc vòng nước độc lập được truyền chuyển động từ động cơ phụ giúp nâng cao áp lực hút và độ sâu rất khủng khiếp lên tới 20m. Nhờ hệ thống chuyên dùng độc lập không liên quan đến động cơ chính của xe nên xe có thể hút cả được những bùn lắng đã cô đặc, những viên đá to. 

Xe có hệ thống tách nước để sử dụng chính nước tách làm tác nhân phun áp lực cao thông tắc cống rảnh. Sản phẩm này chủ yếu được các công ty môi trường đô thị sử dụng để đi hút các cống rãnh, cống thoát nước lớn trong đô thị, khu công nghiệp nhằm đạt được hiệu quả cao, công suất lớn, thời gian nhanh chóng.

- Khách hàng có thể lựa chọn xe cơ sở phù hợp với nhu cầu như Hino, Isuzu, Huyndai, Thaco … 

- Thông số kỹ thuật có thể thay đổi nhằm cải tiến sản phẩm mà không cần báo trước. 

- Thông số có thể thay đổi theo yêu cầu của khách hàng.

 

Danh mục tin tức

Từ khóa

Được hỗ trợ bởi Dịch